Evästeet auttavat meitä tarjoamaan palveluitamme. Käyttämällä palveluitamme sitoudut käyttämään evästeitä. Lue lisää
Ostetut liput
Käyttäjätilin asetukset
Tuki / UKK
Kirjaudu ulos
Järjestäjätilin asetukset
 

TICTEDIN KÄYTTÖEHDOT TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJILLE
Viimeksi päivitetty 21.5.2015

Om du inte förstår dessa villkor eller inte i sin helhet accepterar dem får du inte använda denna service som är producerad av Ticted.

You have no right to use the service provided by Ticted if you don’t understand these terms of sale or if you don’t accept them.

1. YLEISET EHDOT

1. Yleistä

 1. Palvelun tarjoaja on Ticted Oy (”Ticted”).
 2. Tapahtuman järjestäjä, joka varauksetta sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa mainittuja ehtoja sekä käyttää Tictedin tarjoamaa palvelua katsotaan olevan sopimuksen toinen sopijapuoli (jäljempänä ”Yritys”).
 3. Tässä sopimuksessa sovitaan Tictedin tarjoaman palvelun käyttöön liittyvistä ehdoista (”Ehdot”).
 4. Näiden Ehtojen lisäksi Tictedillä saattaa olla myös tiettyjä erityisehtoja. Mikäli Ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriita, tulee ristiriita ratkaista soveltamalla erityisehtoja.
 5. Tictedin verkkosivujen (“Sivut”) ja älypuhelimen sovelluksen (“Sovellus”) käyttö edellyttää, että tapahtuman järjestäjä on huolellisesti lukenut Tictedin rekisteriselosteen sekä tässä asiakirjassa mainitut Ehdot. Käyttämällä Sivuja, Sovellusta tai mitä tahansa muuta Tictedin tarjoamaa palvelua (yhdessä “Palvelu”) Yritys vakuuttaa, että se on ymmärtänyt ja hyväksynyt Ehdot sekä sitoutunut käyttämään Palvelua Ehdoissa mainitulla tavalla.
 6. Mikäli Yritys ei kokonaisuudessaan ja varauksetta hyväksy Ehtoja, ei Yrityksellä myöskään ole oikeutta käyttää Palvelua.
 7. Ticted tarjoaa Yrityksille mahdollisuuden myydä suoraan asiakkailleen eri tyyppisiä ja eri hintaisia sisäänpääsylippuja sekä eteismaksuja tapahtumiinsa Tictedin Palvelun kautta. Tapahtuman järjestäjä pystyy Tictedin Palvelussa luomaan tapahtumia, hallinnoimaan luomiaan tapahtumiaan sekä markkinoimaan tapahtumiaan asiakkailleen. Lisäksi Yrityksillä on mahdollisuus tehdä myös muunlaista laillista markkinointia Palvelussa.
 8. Palvelun käyttö edellyttää, että tapahtuman järjestäjä on rekisteröitynyt Palveluun.
 9. Tictedin Palveluun rekisteröityneet kuluttajat pystyvät puolestaan maksamaan sisäänpääsymaksut sekä eteismaksut Tictedin älypuhelimille tuottamassa Sovelluksessa. Rekisteröitymättömät kuluttajat voivat Tictedin Sivuilta etsiä tietoa eri yökerhoista sekä niissä järjestettävistä tapahtumista.
 10. Tictedin Palveluun liittyy myös sosiaalinen ominaisuus. Kun kuluttaja rekisteröityy Palveluun hänen henkilökohtaisen Facebook–tilinsä avulla, muodostuu hänen Tictediin Facebookin kautta rekisteröityneistä Facebook kavereista hänen Tictedin kaveripiirinsä (”Kaverit”). Tictedin Kavereihin on mahdollista lisätä myös muita Tictedin Käyttäjiä.
 11. Palvelusta ostettu lippu oikeuttaa haltijansa pääsemään jonon ohi suoraan tapahtumaan, ottaen huomioon lipussa olevat ehdot sekä Tictedin Käyttöehdot kuluttajille. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa pääsylipun ja päästää lipun haltijan (/haltijat) jonon ohi tapahtumapaikkaan.
 12. Yritys on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki sen työntekijät tai muutoin sen apuna toimivat henkilöt noudattavat Ehdoissa mainittuja ehtoja ja sen, että heidät on perehdytetty Palvelun käyttöön.
 13. Ehtojen kieli on suomi. Yrityksen ja Tictedin välisessä päivittäisten asioiden hoitoon liittyvässä viestinnässä käytetään suomen, ruotsin ja englannin kieltä. Mikäli Yritys haluaa käyttää muuta kieltä, on tähän hankittava Tictedin kirjallinen suostumus. Näissä tapauksissa, joissa Yrityksen ja Tictedin välisessä viestinnässä käytetään muuta kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkieltä, on Yrityksen itse huolehdittava käännöspalvelun hankkimisesta sekä yksin vastattava käännöksestä aiheutuneista kustannuksista.
 14. Sisäänpääsy- ja eteismaksujen välittämiseen Ticted käyttää Stripe Inc.:n palveluja. Ticted pidättää täyden oikeuden milloin tahansa vaihtaa sisäänpääsy- ja eteismaksujen välittäjää.
 15. Hyväksymällä Ehdot hyväksyy Yritys samalla myös Stripen käyttöehdot kuluttajalle (Stripe’s Terms of Service – Finland https://stripe.com/fi/terms), Stripen tietosuojaselosteen (Privacy Policy - Finland https://stripe.com/fi/privacy) sekä muut mahdolliset ehdot liittyen mobiili- ja onlinemaksamiseen.
 16. Käyttämällä Palvelua katsotaan Yrityksen ymmärtäneen ja hyväksyneen nämä Ehdot. Käyttämällä Palvelua Yritys myös ilmoittaa, että se on sitoutunut noudattamaan näitä Ehtoja kokonaisuudessaan ja varauksetta. Ehdot astuvat täten lainvoimaisesti voimaan siitä hetkestä lähtien, kun Yritys ryhtyy käyttämään Palvelua.
 17. Tämän Sopimuksen voimassaoleva versio on nähtävillä Tictedin Sivuilla osoitteessa www.ticted.com/kayttoehdot

2. Sovellettava laki

 1. Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

3. Palvelun tarjoajaa koskevat tiedot:

Nimi Ticted Oy
Maantieteellinen osoite Kupittaankatu 23B 36, 20700 Turku, Suomi
Y-tunnus 2634639-2
Pankkiyhteys FI33 1743 3000 0159 52
Puhelin +35840 5777741
Sähköposti infoticted.com
Kotiosoite https://www.ticted.com

2. PALVELUN SAATAVUUS JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RAJOITUKSET

 1. Palvelun käyttö on kielletty, mikäli Yritys ei täydellisesti ymmärrä tämän asiakirjan sisältöä.
 2. Mikäli Yritys ei kokonaisuudessaan ja varauksetta hyväksy Ehtoja, ei Yrityksellä myöskään ole oikeutta käyttää Palvelua.
 3. Sivut ja Sovellus ovat käytettävissä vuorokauden ympäri.
 4. Nämä Ehdot koskevat Suomessa tapahtuvaa Tictedin ja Yrityksen välistä liiketoimintaa. Palvelu ja Palvelussa oleva informaatio on suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu.
 5. Palvelussa annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää Tictediä sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole ilmoitettu. Sama koskee tilanteita, joissa laki kieltää tarjousten tekemisen, tuotteiden markkinoinnin tai kehotusten ja ohjeiden antamisen.
 6. Ticted pidättää rajoittamattoman oikeuden sulkea Palvelun, päivittää Palvelua, tehdä parannuksia siihen, lisätä ja poistaa ominaisuuksia Palvelusta sekä myydä Palvelun.
 7. Ticted pidättää oikeuden evätä milloin tahansa, mistä syystä tahansa ja keneltä tahansa oikeuden käyttää Palvelua. Ticted pidättää myös oikeuden estää minkä tahansa käyttäjänimen käytön mistä syystä tahansa sekä oikeuden poistaa minkä tahansa sisällön Palvelusta ilman ennakkoilmoitusta.
 8. Ticted pidättää rajoittamattoman oikeuden sulkea Palvelun, päivittää Palvelua, tehdä parannuksia siihen, lisätä ja poistaa ominaisuuksia Palvelusta sekä myydä Palvelun milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Muutosten seurauksena saattaa Palvelussa ilmetä väliaikaisia käyttökatkoja.

3. YRITYKSEN REKISTERÖITYMINEN PALVELUUN JA TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

 1. Palvelun käyttö edellyttää, että Yritys on rekisteröitynyt Palveluun.
 2. Mikäli Yrityksen toimintaan kuuluu useampi kuin yksi tapahtumapaikka, tulee jokaiselle Palveluun liitettävälle tapahtumapaikalle luoda oma tili (”Tili”). Yhtä tapahtumapaikkaa kohden saa täten rekisteröidä ainoastaan yhden (1) Tilin. Jokaiselle Tilille on syötettävä erikseen Sopimuksen kohdassa 3.3. mainitut pakolliset tiedot.
 3. Palveluun ei saa syöttää väärää tai vanhentunutta tietoa.
 4. Yrityksellä on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki Yritystä koskevat tiedot ovat Palvelussa ajantasaisia, virheettömiä ja täsmällisiä. Yrityksellä on velvollisuus välittömästi päivittää Yritystä koskevat vanhentuneet, vaillinaiset tai väärät tiedot. Ticted ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että Tiliä koskevat tiedot ovat vääriä, vaillinaisia, vanhentuneita tai muuten puutteellisia.
 5. Lisäksi Yrityksen tulee valita riittävän suojaustason omaava salasana Palveluun.

4. PALVELUN KÄYTTÖ

 1. Ticted ei toimi tapahtumien järjestäjän. Ticted toimii lippujen välittäjänä. Yritys vastaa myös mahdollisista tapahtumaa koskevista muutoksista ja tapahtuman peruuntumisesta sekä niistä aiheutuneista kustannuksista. Yritys vastaa myös Suomen arvonlisäverolain (1501/1993) tarkoittamista velvoitteistaan.
 2. Ticted haluaa kuitenkin huomauttaa, että tapahtuman luominen ja/tai lippujen asettaminen myyntiin Palvelussa asettaa Yritykselle velvollisuuden tapahtuman järjestämiseen. Yrityksellä on kuitenkin oikeus muuttaa tapahtuman tietoja ja ehtoja, mutta tapahtuman peruuttaminen tai lipun ehtojen olennainen muuttaminen siten, että lipun haltija ei voi enää käyttää lippua (esim. ikärajan muuttaminen), saattaa johtaa Yrityksen vahingonkorvausvastuuseen. Mahdolliset vahingonkorvauskanteet ja lippujen palauttaminen tapahtuu tapahtuman järjestäjän ja kuluttajan välillä. Näissä asioissa Ticted ei ole lainkaan osallisena.
 3. Yrityksellä on täysi vastuu Tilinsä käytöstä sekä tiedoista ja sisällöstä, jota Yritys julkaisee Palvelussa ja/tai jotka voidaan liittää Yritykseen.
 4. Yritys ei milloinkaan saa luovuttaa Tilinsä salasanaa kolmannelle osapuolelle. Yritys ei myöskään saa tehdä mitään muuta, mikä saattaisi vaarantaa Tilin tai Palvelun turvallisen käytön.
 5. Tilejä tai niiden käyttöoikeutta ei saa myydä, vuokrata tai muulla tavalla luovuttaa millekään kolmannelle osapuolelle ilman Tictedin kirjallista ja kiistatonta suostumusta.
 6. Yritys on velvollinen ilmoittamaan Tictedille välittömästi huomatessaan Tilin tai Palvelun luvatonta käyttöä tai siihen viittaavaa toimintaa.
 7. Palvelussa ei saa julkaista mitään laitonta, väkivaltaista, syrjivää, loukkaavaa, vihamielistä, pornografista tai muuta vastaa sisältöä.
 8. Yritys vastaa tapahtumien luomisesta ja hallinnoinnista Palvelussa. Yritys vastaa siitä, että kaikki tarpeellinen tieto on Palvelussa nähtävillä kuluttajille ja että tieto on ajankohtaista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tietoon lippujen hinnoista ja ikärajoista).
 9. Lippuja voi asettaa myyntiin Palvelussa heti tapahtuman luomisen jälkeen, mutta ei ennen sitä. Yritys saa itse määritellä kuinka monta eri lippuvaihtoehtoa Palvelussa on myynnissä yhtä (1) tapahtumaa kohden. Yritys pystyy myös valitsemaan, myydäänkö eteismaksuja etukäteen vai ei.
 10. Yritys määrittelee lippujen myyntihinnat. Yritys voi myös halutessaan määrätyllä aikavälillä myydä lippuja Palvelussa alennetuin hinnoin. Näissä tapauksissa lipun normaali myyntihinta tulee aina ilmoittaa alennetun hinnan yhteydessä.
 11. Lippuja voi ostaa ainoastaan Sovelluksen avulla. Sovelluksesta ostettu lippu oikeuttaa haltijansa pääsemään suoraan jonon ohi Yrityksen tapahtumapaikkaan ottaen huomioon lipussa olevat ehdot sekä Tictedin Käyttöehdot kuluttajille.
 12. Maksujen välittämiseen Sovelluksessa Ticted käyttää kohdassa 1.1.14 mainittua palvelun tuottajaa.
 13. Yrityksen tulee tarkastaa lippujen oikeellisuus ja todenmukaisuus. Yrityksen huomatessa väärennettyjä tai manipuloituja lippuja tai viitteitä siitä, tulee Yrityksen välittömästi informoida Tictediä asiasta.
 14. Lippujen todenmukaisuus tarkistetaan tapahtumapaikassa ”Slide to use” -toiminolla.
 15. Kaikkiin lippuihin on liitetty tiettyjä turvallisuuskuvakkeita väärennösten ja lippujen väärinkäytön estämiseksi. Turvallisuuskuvakkeita vaihdellaan Ticted puolesta epäsäännöllisin väliajoin, kuitenkin niin, että tapahtuman järjestäjälle ilmoitetaan voimassaoleva kuvake.

5. TARJOUKSET

 1. Ticted ei toimi tarjousten myöntäjänä. Ticted toimii ainoastaan tarjousten välittäjänä.
 2. Tarjous on voimassa tarjouskupongissa ilmoitetun ajanjakson ajan ja ainoastaan tarjouskupongissa ilmoitetussa paikassa.
 3. Alkoholitarjousten on oltava voimassa tosiasiallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta.
 4. Tarjouksen myöntäjä sitoutuu myöntämään Käyttäjille luomiensa tarjouksien mukaiset alennukset.
 5. Tarjouksen myöntäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Ticted ei ole vastuussa, mikäli Käyttäjä ei voi käyttää tarjousta ilmoitetulla tavalla.
 6. Kun käyttäjä lisää tarjouksen suosikkeihinsa sekä kun Käyttäjä käyttää tarjouksen, tulee tieto tästä näkyville kaikille Käyttäjän sovelluksessa oleville Kavereille.
 7. Ticted pidättää rajoittamattoman oikeuden milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tarjousten välityspalkkion suuruutta.
 8. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. Mainos on voitava tunnistaa mainokseksi siihen tarkemmin tutustumatta.
 9. Paljousalennukset ovat kiellettyjä.
 10. Tupakkatuotteiden ja väkevien alkoholijuomien markkinointi on kielletty.
 11. Alkoholijuomien tarjouksien jälleenmyynti tai luovuttaminen vastikkeetta on kielletty, ellei Ticted ole antanut tähän kiistatonta kirjallista suostumustaan.
 12. Ticted ei ole vastuussa harhaanjohtavasta, lainvastaisesta, näiden Ehtojen, Kilpailu- ja kuluttajaviraston tai Valviran ohjeiden vastaisesta markkinoinnista.
 13. Ticted ei myöskään ole vastuussa, mikäli tarjous on väärillä perusteilla merkitty käytetyksi.
 14. Ticted vastaa ainoastaan itse Palvelun lainmukaisuudesta.
 15. Muilta osin tarjouksiin sovelletaan samoja säännöksiä kuin mitä näissä Ehdoissa on säännelty koskien sisäänpääsylippuja.
 16. Tarjouksen sisältöä ei saa muuttaa tai poistaa tarjouksen julkaisemisen jälkeen, sillä tarjouksen on oltava tosiasiallisesti voimassa vähintään kaksi (2) kuukautta.

6. VÄLITYSPALKKIO

 1. Ticted pidättää rajoittamattoman oikeuden milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa välityspalkkion suuruutta.
 2. Maksujen toimitusaika riippuu Tictedin maksujen välittämiseen käyttämän palveluntarjoajan toimitusajoista. Ticted pidättää oikeuden käyttää vähintään kaksi (2) viikkoa maksujen välittämiseen tapahtuman järjestäjälle siitä hetkestä lukien, tapahtuma on päättynyt.
 3. Ostettua lippua ei voi vaihtaa eikä välityspalkkiota makseta takaisin Suomen kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 16 § 1 mom. 11 kohdan nojalla. Mikäli kuluttaja haluaa palauttaa lipun tai vaatii korvausta, on hänen otettava yhteyttä suoraan tapahtuman järjestäjään.
 4. Ticted ei vastaa maksun yhteydessä syntyvistä mahdollisista datansiirtomaksuista tai muista teleoperaattoreiden maksuista.

7. TURVALLISUUS

 1. Yritys pidättäytyy toimimasta tavalla, joka vaarantaa tai saattaa vaarantaa Tilin tai Palvelun turvallisuuden.
 2. Yritys on velvollinen ilmoittamaan Tictedille välittömästi huomatessaan Tilin tai Palvelun luvatonta käyttöä tai siihen viittaavaa toimintaa.
 3. Salasana on valittava huolella ja salasanan on omattava riittävä suojaustaso. Salasanaa ei missään tapauksessa saa paljastaa kolmannelle osapuolelle. Ticted ei koskaan kysy salasanaa muutoin, kuin Palveluun kirjautumisen yhteydessä tai silloin, kun salasana vaihdetaan uuteen. Saman salasanan käyttäminen useammalla kuin yhdellä (1) Tilillä on kielletty. Salasana tulee vaihtaa riittävän usein.
 4. Yritys vastaa salasanan pitämisestä salassa ja siitä, että salasana omaa riittävän suojaustason. Ticted ei ole vastuussa, mikäli Yritys ei ole valinnut riittävän suojaustason omaavaa salasanaa.
 5. Muista Tictedin käyttäjistä ei saa automatisoiduin keinoin tai muulla tavoin kerätä tietoja. Myös Tilien luomien Palveluun automatisoiduin keinoin on kielletty.
 6. Muiden Palvelua käyttävien yritysten ja kuluttajien salasanojen pyytäminen, kerääminen ja käyttäminen on kielletty.
 7. Palvelua ei saa käyttää mihinkään laittomaan, harhaanjohtavaan, pahansuopaan tai syrjivään tekoon. Palvelua, palvelimia tai niihin käytettävää verkkoa ei saa millään tavalla vaurioittaa, lamauttaa, ylikuormittaa, häiritä käyttäen (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen) matoja, viruksia, vakoiluohjelmia tai muita haittaohjelmia tai muilla tavoin estää, häiritä tai muuttaa Palvelun toimintaa.
 8. Yrityksen huolehdittava, että Yrityksen käyttämissä laitteissa on toimiva palomuuri ja että virusturva on päällä ja ajantasainen.
 9. Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille Internet-sivuille. Tällaisiin kolmansien osapuolien ylläpitämiin Internet-sivuihin ja niiden käyttöön sovelletaan kyseisten kolmansien tahojen omia käyttöehtoja eikä Ticted ole vastuussa muiden tahojen Internet-sivuista tai niiden sisällöstä.
 10. Yritys ei saa luovuttaa tai myydä mitään Palvelun käyttäjiä koskevaa tietoa kolmansille tahoille.

8. IMMATERIAALIOIKEUDET

 1. Ticted pidättää kaikki oikeudet Palvelussa olevaan materiaaliin.
 2. Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Tictedille tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle.
 3. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Palvelun sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten.
 4. Palveluun sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Tictedin kirjallista lupaa tai ellei tässä Sopimuksessa muutoin määrätä.

9. MAINOSTAMINEN

 1. Ticted pidättää oikeuden kieltää ja rajoittaa itseään koskevaa markkinointia.

10. VASTUU PALVELUSTA

 1. Ticted toimii lippujen välittäjänä. Ticted ei toimi tapahtuman järjestäjänä. Yritys vastaa tilaisuudesta, mahdollisesta peruuntumisesta ja niistä aiheutuneista kustannuksista sekä kaikista lakisääteisistä velvoitteistaan.
 2. Yrityksen on huolehdittava, että Palvelussa on myynnissä oikea määrä lippuja ja että Palvelun kautta lippunsa ostaneet varmasti pääsevät sisään tapahtumapaikkaan.
 3. Yritys on täydessä vastuussa, mikäli lippuja myydään liikaa.
 4. Ticted ei ole vastuussa mistään sellaisesta syystä, jonka perusteella Käyttäjältä evätään pääsy tapahtumaan. Ticted ei vastaa mikäli sisäänpääsyn epäämisen syynä on:
  1. Käyttäjällä ei ole tarvittavia henkilöllisyystodistuksia
  2. Käyttäjän kova humalatila
  3. Käyttäjän lippu ei tapahtuman järjestäjän mielestä ole todenmukainen tai ei sisällä kaikkia lippuihin asetettuja turvatekijöitä
  4. mikä tahansa muu syy.
 5. Ticted ei ole myöskään vastuussa mistään sellaisesta syystä, jonka perusteella Käyttäjälle ei myönnetä etuja tai alennuksia (esim. sen vuoksi, että Käyttäjällä ei ole alennukseen vaadittavaa opiskelijakorttia).
 6. Ticted ei ole vastuussa kadonneista tai hävitetystä lipuista. Ticted ei myöskään ole vastuussa, mikäli lippu on väärillä perusteilla merkitty käytetyksi.
 7. Mikäli kuluttaja haluaa palauttaa lipun tai vaatii korvausta, sitoutuu Yritys siihen, että Yritys ei vaadi, että Ticted palauttaa maksun, antaa alennusta maksetusta tuotteesta, palvelusta tai tavarasta tai vaadi, että Ticted maksaa vahingonkorvausta kuluttajalle tai millään muulla tavalla aseta Tictediä vastuuseen.
 8. Palvelu toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Ticted ei vastaa Palvelun saatavuudesta, luotettavuudesta, virheettömyydestä, soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen, käyttämisestä tai käyttämisen estymisestä eikä muistakaan seikoista, ellei toisin ole näissä käyttöehdoissa tai muuten nimenomaisesti ilmoitettu.
 9. Ticted ei anna Palvelulle minkäänlaista takuuta. Ticted pidättää oikeuden päivittää Palvelua, tehdä muutoksia siihen, sulkea ja myydä sen milloin tahansa mistä syystä tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
 10. Päivitysten seurauksena saattaa Palvelussa ilmetä väliaikaisia käyttökatkoja. Ticted ei ole vastuussa mistään Palvelun päivittämisestä, muuttamisesta, muokkaamisesta, myymisestä, sulkemisesta tai muusta vastaavasta syystä johtuvasta vahingosta.
 11. Ticted ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu Palvelun käyttämisestä, vaikka Tictedillä tai sen edustajalla olisi ollut tieto Palvelussa olevasta virheestä.
 12. Ticted ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Palvelun käyttäjälle saattaa aiheutua mistä tahansa syystä. Ticted ei ole vastuussa eikä korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut Palvelun käyttöongelmista, myöhästymisestä, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat Palvelun käyttöä.
 13. Tictedillä ei ole velvollisuutta valvoa tai poistaa mitään Palvelussa julkaistua sisältöä ja Ticted ei myöskään ole minkäänlaisessa vastuussa Palvelussa julkaistusta sisällöstä. Palvelun käyttäjät vastaavat siitä, että Palvelussa ei julkaista mitään laitonta.
 14. Ticted ei vastaa Palvelun luvattomasta käytöstä.
 15. Ticted ei ole vastuussa, mikäli Yritys ei ole valinnut riittävän suojaustason omaavaa salasanaa.
 16. Yrityksen tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia tietokone-, älypuhelin- ja tietoliikennelaitteistostaan, niiden käytöstä, kunnosta, tietoturvallisuudesta, palomuurista, varmuuskopioinnista, virussuojauksesta ja muista vastaavista seikoista. Ticted ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu Yrityksen laitteiston virheellisestä toiminnasta.
 17. Yritys sitoutuu käsittelemään kaikkia henkilötietoja Suomen henkilötietolain (523/1999) ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Ticted ei ole missään vastuussa, mikäli näin ei Yrityksen puolelta tapahdu.
 18. Yritys on vastuussa siitä, että pankkitili, jonne kuluttajan suorittamat maksut suoritetaan, on merkitty oikein jokaista tapahtumaa varten. Ticted ei ole vastuussa, mikäli Yritys on merkinnyt väärän pankkitilin maksujen maksamista varten.

11. VAHINGONKORVAUSVASTUU

 1. Mikäli lippuja on myyty tapahtumaan ja Yritys peruuttaa tapahtuman tai tapahtuman ehtoja olennaisesti muutetaan siten, että lipun haltija ei voi enää käyttää lippua (esim. ikärajan muuttaminen) saattaa tämä johtaa Yrityksen vahingonkorvausvastuuseen. Lipun haltijan tulee näissä tapauksissa ottaa yhteyttä suoraan Yritykseen. Tapahtuman peruuttamisesta tulee lisäksi ilmoittaa välittömästi Tictedille.
 2. Edellä mainituissa tapauksissa, joissa lipun haltija ei pysty käyttämään lippuaan, tulee Yrityksen palauttaa asiakkaalle lipun hinnasta saamansa voitto sekä peruuttamissakkona Tictedin saama välityspalkkio ja Tictedin maksujen välittämiseen käyttämän palvelun saamat välityspalkkiot siten, että lipun ostaja saa maksamansa lipun hinnan kokonaisuudessaan takaisin.

12. VAHINGON RAJOITTAMINEN

 1. Vahinkoa kärsivän Yrityksen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi ja tämän jälkeen ilmoitettava välittömästi Tictedille.

13. YLIVOIMAINEN ESTE

 1. Ticted ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.
 2. Ticted ei vastaa myöskään vahingosta, jos Ehtoihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muissa laeissa säädettyjä Tictedin velvollisuuksia.
 3. Ticted ei vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakosta, saarrosta, sulusta, boikotista tai muusta vastaavasta olosuhteesta, vaikka se ei Tictediä suoraan koskisikaan tai vaikka Ticted itse olisi siinä osallisena.
 4. Ticted on velvollinen ilmoittamaan niin pian kuin se on mahdollista Tictediä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

14. OIKEUDET MUUTOKSIIN

 1. Tictedillä on oikeus koska tahansa oman harkintansa mukaisesti päivittää, muuttaa, lisätä tai poistaa Palvelussa olevaa materiaalia sekä rajoittaa pääsyä Palveluun ilman erillistä ennakkoilmoitusta.
 2. Tictedillä on oikeus koska tahansa muuttaa Palvelun käyttöehtoja, sisältöä ja valikoimaa. Muutokset astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun Yritys jatkaa Palvelun käyttöä.
 3. Tictedillä on myös rajoittamaton oikeus milloin tahansa myydä Palvelu tai sen osa ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

15. EHTOJEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

 1. Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, ellei muuta sovita.
 2. Ticted pidättää täyden oikeuden yksipuolisesti muuttaa, muokata ja päättää nämä Ehdot milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta.
 3. Yrityksellä on oikeus milloin tahansa päättää Palvelun käyttö ja sanoutua irti Ehdoista. Yritys pystyy poistamaan oman Tilinsä lähettämällä pyynnön poistosta osoitteeseen supportticted.com
 4. Mikäli Ticted päättää Yrityksen pääsyn Palveluun tai mikäli Yritys itse poistaa Tilinsä edellä mainitulla tavalla, ei Yrityksellä ole enää pääsyä mihinkään Palvelun ominaisuuksiin tai Yritystä koskeviin tietoihin, jotka ovat tallennettu Palveluun. Täten Tiliin liittyviä Palveluja ei voida enää käyttää. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että Yritys ei Tilinsä poiston jälkeen ole enää oikeutettu niihin kuluttajan suorittamiin maksuihin, joita ei vielä olla maksettu Yritykselle.

16. KILPAILUKIELTO

 1. Yritys ei saa Ehtojen voimassaoloaikana julkaista itse tai yhdessä kolmannen osapuolen kanssa palvelua, jonka voidaan katsoa olennaisilta osin kilpailevan tässä asiakirjassa tarkoitetun Palvelun kanssa.

17. SALASSAPITOVELVOLLISUUS

 1. Kaikki Yrityksen saamat liike- tai ammattisalaisuutena pidettävät tiedot riippumatta siitä, missä muodossa ne ovat, ovat luottamuksellisia. Yritys on velvollinen pitämään luottamukselliset tiedot salassa, pidättäytyä luovuttamasta niitä kolmansille osapuolille sekä olemaan käyttämättä niitä muuhun tarkoitukseen kuin näiden Ehtojen mukaisten oikeuksiensa ja velvoitteidensa täyttämiseen.

18. SOPIMUSRIKKOMUKSET JA SOPIMUSSAKKO

 1. Mikäli Yritys rikkoo Ehdoissa olevia velvoitteitaan tai muuten toimii vastoin Ehtojen tarkoitusta, on Yritys velvollinen välittömästi lopettamaan Ehtojen vastaisen toimintansa sekä maksamaan Tictedille sopimussakkoa.
 2. Tictedillä on täysi oikeus yksipuolisesti, milloin tahansa, ilman ennakkoilmoitusta ja oman harkintansa mukaan rajoittaa ja estää sen Yrityksen pääsyn Palveluun, joka tahallaan tai tarkoituksetta toimii Ehtojen vastaisesti. Lisäksi, mikäli Palvelua käytetään väärin tai sovellettavan lain vastaisesti, on Tictedillä täydellinen oikeus oman harkintansa mukaan perua Palvelussa ostettuja lippuja ja poistaa Yrityksen Tili.
 3. Tictedillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta poistaa, muokata, estää ja valvoa mitä tahansa Palvelussa olevaa sisältöä oman harkintansa mukaan. Lisäksi Tictedillä on oikeus muokata ja poistaa kaikkea Yrityksen Palveluun syöttämää sisältöä, mikäli Ticted oman harkintansa mukaan katsoo sisällön rikkovan Ehtoja.
 4. Sopimusrikkomuksen seurauksena Tictedillä on oikeus päättää Yrityksen Ehtojen mukainen oikeus käyttää Palvelua ja oikeus poistaa Yritys Tictedin Palvelusta. Palvelusta poiston jälkeen Yrityksellä ei ole oikeutta kirjautua uudelleen Palveluun, ilman Tictedin kirjallista ja kiistatonta suostumusta.
 5. Ehtojen vastainen toiminta saattaa johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

19. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

 1. Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.
 2. Välimiesmenettelyn paikka on Turku, Suomi.
 3. Välimiesmenettelyn kieli on suomi tai ruotsi.
 4. Mikäli sopimusosapuolten välillä ei päästä yhteisymmärrykseen välimiesmenettelyssä, ratkaistaan asia Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Suomen oikeudenkäymiskaaren (4/1734) kappale 10:n mukaisesti.